บริการของโรงพยาบาล

ถ่ายพยาธิ

ป้องกันเห็บหมัด

ฝากครรภ์

ดูเเลลูกเเรกคลอด

ผ่าตัด

X-ray

Ultrasound

ตรวจเลือด

ตรวจค่าเคมีในกระเเสเลือด

กล้องจุลทรรศน์

กล้องส่องหูดิจิตอล

กล้องส่องฟันดิจิตอล

กล้องส่องระบบสืบพันธุ์ดิจิตอล

ตรวจวันตกไข่ก่อนผสม

ตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อพันธุ์

ตรวจวงรอบการเป็นสัด

ทำนายวันคลอด

ฝังไมโครชิฟ

ฝากเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

โรงเเรม สุนัข เเมว เเละ Exotic

ตรวจเฉพาะทาง

 • X-ray
 • Echo
 • ฟังปอด
 • หัวใจ
 • บริการฝากครรภ์
 • X-rayเพื่อประเมินจำนวนลูกในครรภ์
 • Ultrasoundทำนายวันคลอด
 • บริการตรวจวงรอบการเป็นสัด
 • ประเมินวันตกไข่ก่อนผสม
 • บริการดูเเลสัตว์ตั้งเเต่เเรกเกิด
 • บริการรับฝากเลี้ยงลูกสัตว์เเรกเกิดทุกชนิด
 • บริการตรวจรักษาเเละให้คำปรึกษาด้านระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ทุกชนิด
 • บริการให้คำปรึกษาเเละเเก้ไขความไม่สมบูรณ์พันธุ์
 • ตรวจความสมบูรณ์ของพ่อพันธุ์
 • ตรวจความผิดปกติของต่อมลูกหมาก
 • บริการขูดหินปูน
 • บริการถอนฟันในสัตว์ทุกชนิด
 • บริการผ่าตัดเนื้องอกในช่องปาก
 • บริการตัดฟัน กรอฟัน สำหรับสัตว์ฟันเเทะ
 • บริการตรวจวินิจฉัยโดยการตัดชิ้นเนื้อ
 • บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเซลล์วิทยา
 • บริการ X-ray
 • บริการ Ultrasound
 • บริการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือยาทางเลือก
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านตาในสัตว์เลี้ยง
 • ผ่าตัดเนื้องอกด้วยเครื่องจี้
 • บริการตรวจปริมาณน้ำตา
 • บริการตรวจกระจกตาเป็นเเผล
 • บริการทำหมันในสัตว์ทุกชนิด
 • บริการผ่าคลอด
 • บริการผ่าตัดทางเดินอาหาร
 • บริการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ
 • บริการผ่าตัดเเก้ไขระบบสืบพันธุ์
 • บริการรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ เเบคทีเรีย เชื้อรา เเละยีสต์
 • บริการรักษาโรคที่เกิดจากปรสิตภายนอกเเละไรขี้เรื้อน
 • บริการส่องหูด้วยเครื่องดิจิตอล
 • บริการตรวจไรในหูด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • บริการรักษาโรคภูมิเเพ้ผิวหนัง
 • บริการตรวจหาสารก่อภูมิเเพ้จากตัวอย่างเลือด
 • บริการตรวจลำไส้อักเสบในสุนัข
 • บริการตรวจหัดเเมว
 • บริการตรวจพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข
 • บริการตรวจเอดส์ ลิวคีเมียในเเมว

 

 • บริการฝังไมโครชิฟ
 • บริการตรวจ Rabie titer ก่อนน่ะ
 • บริการตรวจเพศนก
 • บริการตรวจเชื้อ E.Cuniculiในกระต่าย