ข่าวสารและสาระน่ารู้

เข้าการฝึกอบรม Abdominal ultrasound

เมื่อวันที่9-10 มีนาคม 2567 สพ.ญ.ได้รับเข้าการฝึกอบรม Abdominal ultrasound ณ มหาวิทยาลัยสารคาม เพื่อให้น้องๆที่มาเข้ารับบริการได้มีการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
#สนใจUltrasoundสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมค่ะ