ประวัติการรักษา

น้องกระรอกมาตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เเละถ่ายพยาธิ