ประวัติการรักษา

เเมวจรเป็นเเผลเต็มตัว

เคสนี้เจ้าของเเจ้งว่าเก็บเเมวจรมาเห็นเป็นเเผลเต็มตัว หมอจึงทำการตรวจเลือดเเละตรวจผิวหนัง ผลตรวจเลือดพบว่าค่าเลือดปกติ ผลตรวจทางเซลล์วิทยาพบว่าน้องติดเชื้อราชนิด Sporothrix คุณหมอจึงทำการจ่ายยากินรีกษาเชื้อรา ฟอกเชื้อราวันเว้นวัน เเละฉีดยา หลังจากรักษาไปได้1สีปดาห์เเเผลเเห้งดูดีขึ้นค่ะ

หลังการรักษา 1 สัปดาห์