ประวัติการรักษา

น้องเเมวจรมาด้วยประตูเหล็กหนีบเดินไม่ได้

น้องเเมวจรมาด้วยประตูเหล็กหนีบเดินไม่ได้ รักษากับทางโรงพยาบาลโดยการให้ยา พันเฝือก ใช้ระยะเวลา1 เดือน สามารถเดินได้เเล้วค่ะ