โรงพยาบาลสัตว์ ณัฐรดา (Dr.Natrada animal hospital)

บริการรักษาสัตว์เลี้ยง สุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ เช่น กระต่าย หนู กระรอก ปลา นก เต่า สัตว์เลื้อยคลาน และอีกมากมาย เปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยง มีคลินิคกระต่ายและสัตว์ฟันแทะ คลินิคสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า คลินิคฝังไมโครชิฟและสัตวแพทย์ทางเลือก คลินิคโรคตาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หน่วยศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

บริการของโรงพยาบาล

ถ่ายพยาธิ

ป้องกันเห็บหมัด

ฝากครรภ์

ดูเเลลูกเเรกคลอด

ผ่าตัด

X-ray

Ultrasound

ตรวจเลือด

ตรวจค่าเคมีในกระเเสเลือด

กล้องจุลทรรศน์

กล้องส่องหูดิจิตอล

กล้องส่องฟันดิจิตอล

กล้องส่องระบบสืบพันธุ์ดิจิตอล

ตรวจวันตกไข่ก่อนผสม

ตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อพันธุ์

ตรวจวงรอบการเป็นสัด

ทำนายวันคลอด

ฝังไมโครชิฟ

ฝากเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

โรงเเรม สุนัข เเมว เเละ Exotic

CERTIFICATE

สั่งซื้อสินค้าโรงพยาบาลสัตว์ ณัฐรดา (Dr.Natrada animal hospital) ได้ที่

เวลาเปิดปิด Pet shop : 24 ชั่วโมง

Q & A หลากหลายคำถามที่ถูกสอบถามบ่อย

เวลาเปิดปิดของโรงพยาบาล : 24 ชั่วโมง

หากเจ้าของสัตว์สะดวกสามารถทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ค่ะ

จำเป็นต้องตรวจค่ะ เพื่อช่วยเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การตรวจเลือดยังช่วยตรวจหาสภาวะแวดล้อมที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีในระหว่างการตรวจร่างกาย ตัวอย่างเช่น การตรวจเลือดสามารถตรวจพบภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ หรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดมยาสลบ และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดได้

บริการเยี่ยมสัตว์เลี้ยง

รอบ
เวลา
รอบที่ 1
เวลา 10.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2
เวลา 17.00 - 20.00 น.

อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์